MOLEKULARNA GENETIKA V PATOLOGIJI

18- 20. marca 2015 na Inštitutu za patologijo, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Korytkova 2, Ljubljana

Tečaj organizira Združenje za patologijo in sodno medicino SZD. Tečaj je namenjen specializantom patologije (obvezna vsebina programa specializacije), specialistom patologije, molekularnim biologom in genetikom. Več informacij: 2015-Molekularna